Ekonomický regálový systém

Efektívny regálový systém do vášho skladu

Regálový systém predstavuje nevyhnutnú súčasť veľkých skladov a logistických centier, ktoré chcú byť efektívne a chcú mať vo svojom sklade poriadok. Zabezpečuje lepšiu prehľadnosť v sklade, jednoduchšiu orientáciu v tom, čo sa v sklade nachádza, šetrí priestor a finančné prostriedky toho, kto sklad prevádzkuje. Prečo by teda mal byť regálový systém súčasťou aj vášho skladu? V nasledovnom texte sa pozrieme na hlavné výhody regálových systémov, ako aj na to, čo pri ich výbere treba zohľadniť.

Výhody regálového systému

Šetrenie priestorov – regálový systém umožňuje, aby sa priestor v sklade využíval na maximum. Jeho prednosťou je to, že sa palety stohujú na seba a ukladajú sa na regálový systém, ktorý je ťahaný do výšky. Skladová plocha je teda plne využitá a v sklade sa šetrí priestor na maximum.

Šetrenie financií – vďaka tomu, že dochádza k šetreniu plochy, súčasne sa šetria aj náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho chodu skladu. Tovar je využitý na maximum, vďaka čomu vznikajú nové voľné plochy. Spoločnosť si teda dokáže optimalizovať skladovú plochu a nemusí si teda prenajímať plochu väčšiu, za ktorú je potrebné zaplatiť.

Regálový systém do skladových priestorov

Prehľadnosť v sklade – regálový systém umožňuje skladovať tovar tak, aby bol čo najprehľadnejší. Vďaka označeniu jednotlivých paliet s tovarom skladový pracovník okamžite vie, čo sa nachádza uložené na danom mieste v regálovom systéme. Nemusí teda behať zmätene po sklade, ale okamžite nájde to, čo hľadá.

Bezpečnosť skladových priestorov – vďaka regálovému systému sa sklad stáva aj bezpečnejším. Tovar nebude v sklade naukladaný len tak. Dôležité však je, aby bol aj samotný regálový systém bezpečný. Tovar musí byť v regáli umiestnený tak, aby neohrozil život skladových priestorov či samotného chodu skladu.

Variabilita – regálový systém je možné prestavať podľa aktuálnych skladových potrieb. Jedná sa o systém, ktorý možno ľahko odmontovať a opätovne zmontovať tak, ako potrebujete. Dokážete sa teda pružne prispôsobiť vášmu skladu a tomu, čo skutočne potrebuje. Väčšina regálových systémov je navrhnutá tak, aby nepotrebovala šróbové spojenia, čo zabezpečuje aj veľmi rýchle prestavanie jednotlivých regálov.

Na čo si treba pri výbere regálové systému dať pozor?

Ak chcete, aby vám regálový systém slúžil čo najdlhšie, nájdite si predovšetkým spoľahlivého predajcu. Predajcov je na trhu skutočne mnoho, ktorí ponúkajú rôzne typy takýchto systémov. Ak si aj vy chcete byť istý, že váš regálový systém bude tej najvyššej kvality, navštívte stránku www.bito.com, kde nájdete nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj kontakty na tých, ktorí vám s výberom regálového systému ochotne poradia a pomôžu.