Likvidácia sro – ako na to?

Likvidácia sro pohodlne
Postup pri likvidácii sro

Existujú situácie, kedy podnikanie nejde podľa predstáv podnikateľa, a preto sa rozhodne firmu zrušiť. Likvidácia sro však nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Sprevádza ju totiž veľké množstvo administratívnych úkonov. Spomeňte si na to, čo všetko ste museli zabezpečiť pri zakladaní vašej firmy. Pri jej zrušení toho bude o niečo menej, no ešte stále pomerne dosť. Nehovoriac o tom, že firmy, ktorých majitelia sa rozhodnú ich zrušiť, majú dlhy a rôzne záväzky voči daňovému úradu, poisťovniam alebo celkovo štátu. Likvidácia sro však môže prebehnúť bezproblémovo. Poďte sa spoločne s nami pozrieť ako na to.

Proces likvidácie sro má niekoľko dôležitých etáp

Likvidácia sro s externou firmou
Ako postupovať pri likvidácii sro?

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným samozrejme nezanikne z hodiny na hodinu ani zo dňa na deň. Tento proces má istú postupnosť, pričom prvým krokom je prijatie rozhodnutia o zrušení sro. Tým pádom daná spoločnosť vstupuje do likvidácie. Toto rozhodnutie musí byť prijaté písomnou formou. Nesmie na ňom samozrejme chýbať podpis predsedu valného zhromaždenia. V tejto etape sa zároveň ustanoví funkcia likvidátora a všetky skutočnosti sa zapíšu do obchodného registra. Druhým krokom je samotná likvidácia sro. V tomto bode môže konať v mene spoločnosti v likvidácii iba likvidátor a vykonáva iba úkony súvisiace s likvidáciou spoločnosti. Zároveň je potrebné získať rôzne potvrdenia z úradov, ktoré slúžia ako príloha k podaniu návrhu na výmaz sro z obchodného registra. Posledným krokom je samotný výmaz sro z obchodného registra. Likvidácia sro je náročný proces a môže trvať niekoľko mesiacov, dokonca až rokov.

Na koho sa obrátiť v súvislosti s likvidáciou sro?

Sú v podstate dve možnosti, ako zlikvidovať spoločnosť. Prvou je svojpomocná. To znamená, že podnikateľ sa rozhodne svoju spoločnosť zlikvidovať sám. Je však potrebné počítať s tým, že podnikateľ bude musieť sám chodiť po úradoch, vypĺňať tlačivá a zisťovať, čo všetko k tomuto procesu bude potrebovať. Ak si na toto všetko podnikateľ netrúfa, má aj inú možnosť. Existujú firmy, ktoré sa na likvidáciu špecializujú. Spravidla ponúkajú asistovanú likvidáciu alebo úplnú likvidáciu sro. Cena sa líši v závislosti od toho, ktorú službu si vyberiete. Všetko o likvidácii sro nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk.