Na ochranu osobných údajov sa kladie čoraz väčší dôraz

ochrana osobných údajov zamestnanca a jej zásady
Povinnosti firmy pri ochrane osobných údajov zamestnanca

V dnešnej dobe, keď už existuje digitálny svet, sú osobné údaje každej osoby v ešte väčšom nebezpečenstve ako kedykoľvek predtým. Preto sa začal v poslednej dobe klásť čoraz väčší dôraz na ochranu osobných údajov zamestnancov . Ochrana osobných údajov zamestnanca je momentálne téma, ktorej sa musia venovať mnohé inštitúcie, verejná správa ale aj mnohé firmy, ktoré pracujú s citlivými údajmi ako zamestnancov , tak aj rôznych zákazníkov. Čo sa teda pod ochranou osobných údajov skrýva?

Osobné údaje a ich ochrana

ochrana osobných údajov zamestnanca má mnoho výhod
Benefity ochrany osobných údajov zamestnanca

Na začiatok je potrebné si spresniť, čo znamenajú osobné údaje. Osobné údaje sú všetky citlivé informácie, ktoré sa dotýkajú danej osoby a môžu sa spracovávať len so súhlasom danej osoby. Všetci majú právo na ochranu svojho súkromia a práve ochranou osobných údajom sa zamedzí zneužívanie citlivých informácií o konkrétnej osobe. Ochranu osobných údajov zamestnanca zastrešuje zákon. V poslednej dobe sa čoraz viac hovorí aj o nariadení GDPR, ktoré veľmi úzko súvisí s ochranou osobných údajov. Toto nariadenie zahrňuje celý rad pravidiel, podľa ktorých je možné pracovať s osobnými údajmi. Zákon o ochrane osobných údajov musia dodržiavať rôzne inštitúcie a tu patrí štátna správa, právnické aj fyzické osoby. Podľa zákona musia tento zákon dodržiavať aj orgány verejnej moci a územná správa. Zákon sa samozrejme neporušuje v prípade, že máme nejaký súkromný adresár našich blízkych, kde je uvedené meno, priezvisko, poprípade telefónne číslo. V prípade nedodržania zákona alebo nariadenia hrozia danej inštitúcií vysoké sankcie.

Ochrana osobných údajov zamestnancov

Osobitnou a nie zanedbateľnou skupinou pri téme ochrany osobných údajov sú zamestnanci.  V mnohých prípadoch zamestnávateľa robia chybu, keď od zamestnancov pýtajú súhlas so spracovaní údajov na účely spojené so zmluvou. V takomto prípade sú v rozpore s nariadením GDPR.  Tieto súhlasy často krát bývajú priamo zakomponované v pracovnej zmluvy, čím nie sú potrebné nijaké ďalšie súhlasy. Ak sa bavíme o ochrane osobných údajov zamestnanca a napríklad niektorí zamestnávateľ chce dať fotku svojho zamestnanca na firemný web z marketingového dôvodu, v tomto prípade je potrebný súhlas od zamestnanca. V prípade, že si zamestnávateľ vie obhájiť, že fotografiu nezneužije , nepoškodí jeho dôstojnosť súhlas vo výnimočných prípadoch nie je nutný.