Písanie bakalárky v treťom ročníku VŠ

Písanie bakalárky z rôznej oblasti
Návod na písanie bakalárky

Jednou z náročnejších povinností študenta 3. ročníka na prvom stupni VŠ je písanie bakalárky, aby mal možnosť získať titul bakalára (Bc.). Nielenže na písanie bakalárky je potrebné vynaložiť veľa času na vyhľadávanie a spracovávanie literárnych zdrojov v teoretickej časti, ale takmer vždy je súčasťou aj praktická časť, ktorá je ešte ťažšia či už na získanie potrebných informácií alebo na aplikáciu jednej z výskumných metód (dotazníková metóda, analytická metóda, kazuistika, komparačná metóda a iné). Vypracovanie bakalárky však pri správnom prístupe nemusí byť vždy náročné. Najväčší vplyv má na to samotný študent a jeho školiteľ, ktorý mu má byť oporou pri poskytovaní zdrojov, ako aj pri nabádaní na možnosti prevedenia výskumnej časti práce.

Koľko trvá vypracovanie bakalárky?

Písanie bakalárky na Ačko
Prezentovanie bakalárky

Písanie bakalárky zaberie študentom v priemere pol roka, teda 6 mesiacov. Samozrejme sa nejedná o čistý čas písania, ale o čas prokrastinácie, kedy sa študent snaží robiť všetko možné, len nie písať bakalárku. Bakalárku je možné pri jednoduchších zadaniach vypracovať už do 1 týždňa. Závisí od toho či sa má človek s písaním bakalárky skúsenosti, ako veľmi ho tlačí čas, aká náročná je jeho téma a pod. Ak si nevie dať študent rady s písaním bakalárky, je možné využiť pomoc zo strany odborníkov, ktorí vypracujú podklady k bakalárskej práci od Úvodu po Záver, s použitou literatúrou a prílohami.

Písanie bakalárky odbornou firmou alebo svojpomocne?

Cena bakalárskych prác sa pohybuje v rozpätí od 360 do 450 eur, v závislosti od náročnosti témy, počtu normostrán, dĺžky dodacieho termínu (čím kratší termín, tým vyššia cena), vzhľadom na množstvo voľne dostupnej literatúry a podobne. Zákazníci majú možnosť mať bakalársku prácu vyhotovenú už do jedného týždňa, čo predstavuje bezstresovú alternatívu pre tých, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu. Rovnako je vhodné túto službu využiť v prípade, že študent nemá na to dostatok potrebnej literatúry alebo pretože za ten čas, čo by písal bakalárku, môže si zatiaľ zarobiť peniaze na jej spracovanie. Má záruku, nakoľko prenecháva písanie bakalárky na firme, ktorá zastrešuje odborníkov z jednotlivých oblastí napr. www.pracenamieru.sk. Pri písaní bakalárky svojpomocne odporúčame vyhľadať niektoré ďalšie rady, ako sa dá napísať bakalársku prácu najlepšie, najkvalitnejšie či najrýchlejšie. Medzi ďalšie náležitosti, s ktorými je potrebné sa popasovať, je napr. vytvorenie automaticky generovaného obsahu, čo študentom robí často problém.