Prečo práve dotácia na fotovoltaiku?

Výhodná dotácia na fotovoltaiku

Využívanie obnoviteľných zdrojov pozitívne vplýva nielen na naše okolie, ale aj na naše peňaženky. Medzi obnoviteľné zdroje energií patria tie, ktoré sú v našom okolí v neobmedzenom množstve a sú prístupne pre každého. Ich najväčšou výhodou je však to, že sú úplne zadarmo. V tomto prípade bude reč o dotácii na fotovoltaiku, ktorá už v minulosti bola udelená viacerým domácnostiam. Výhodná dotacia na fotovoltaiku je prístupná pre každého, kto splní predpísané podmienky.

Ako dotácia na fotovoltaiku funguje v praxi?

Dotácia na fotovoltaiku sa udeľuje pred zadovážením tohto zariadenia. Výška dotácií a vypísané kolá bývajú vopred vyhlasované. Rovnako sa tiež vopred vyhlasujú aj podmienky jednotlivých kôl. Podmienky najčastejšie obsahujú informácie o potrebných dokumentoch, medzi Dotácia na fotovotaiku pre domácnostiktoré patrí napríklad vopred uzatvorená zmluva s oprávneným zhotoviteľom a technická dokumentácia zariadenia. Ak sa domácnosti podarí túto dotáciu získať, musí ju u oprávneného zhotoviteľa uplatniť najneskôr do 30 dní od jej získania. To znamená, že do vopred stanoveného dátumu musí prebehnúť inštalácia tohto zariadenia. Po inštalácii zariadenia odovzdá majiteľ svoju poukážku oprávnenému zhotoviteľovi, ktorý sa postará o jej preplatenie. Ak by sme si dotáciu na fotovoltaiku rozmenili na drobné z finančného hľadiska, dokáže nám ušetriť až 1/3 obstarávacích nákladov. Výhodou je aj to, že okrem dotácie na fotovoltaiku existuje aj bonus za akumuláciu elektriny, čo predstavuje dodatočný príjem do rodinného rozpočtu za vyrobenú, avšak nespotrebovanú elektrickú energiu.

Čo všetko je možné z dotácie na fotovoltaiku hradiť?

V rámci dotácie existuje viacero oprávnených výdavkov, ktoré môžu byť zo získanej dotácie hradené. Jedná sa o jednotlivé komponenty, ale rovnako aj o služby. Jedná sa napríklad o úhradu výdavkov spojených s obstaraním samotných fotovoltaických panelov, nosnej konštrukcie, zariadení na obmedzenie dodávky elektrickej energie do sústavy, regulátor pre nabíjanie, akumulátor elektriny, riadiacu jednotku, zásobník na ohrev teplej vody alebo inštalačný systém potrebný na zapojenie celého systému. S montážnymi prácami súvisia všetky revízie, prehliadky či ostatná činnosť, ktorá uvedie toto zariadenie do prevádzky. Aj takéto výdavky môžu byť z tejto poukážky hradené.

Kam sa obrátiť v prípade, ak vás dotácia na fotovoltaiku skutočne zaujíma?

Najlepšie informácie získate od kvalitných dodávateľov. Ak si chcete byť istý, že vám budú poskytnuté len relevantné informácie a budú zodpovedané všetky vaše otázky ohľadne dotácií, navštívte stránku www.viessmann.sk.