Strešné okná a niekoľko dôležitých informácií z praxe

Strešné okná s priehľadným sklom
Funkcia strešného okna

Štandardnou súčasťou takmer každého rodinného domu sú strešné okná. Ich výber nemusí byť vždy najjednoduchším, no ani to najkvalitnejšie okno nemusí znamenať záruku kvality, pokiaľ je montované osobou bez dostatočnej kvalifikácie a skúseností. Pri strešných oknách je teda bezpodmienečne nutné rešpektovať viacero zásad. My sa vám budeme snažiť v nasledujúcich vetách snažiť sprostredkovať niekoľko užitočných informácií tak, aby ste montáž strešných okien zvládli čo možno najlepšie a slúžili vám bez zbytočných komplikácií dlhé roky.  

Strešné okná by mali byť montované pri dodržiavaní niektorých zásad

Strešné okná v streche
Exkluzivita strešných okien

Konštrukcia strechy by mala byť ešte vo fáze projektovania prispôsobená strešným oknám. Konkrétne máme na mysli najmä príložky a úpravu v oblasti krovov. Takýto postup nie je vôbec neobvyklý a možno ho označiť za bežnú prax. Výber strešnej krytiny je úzko spojený s výberom konkrétneho typu lemovania a tieto prvky si určite musia “sadnúť”. Krytina a strešné okná sú následne 2 samostatné prvky a môžete ich vyberať nezávisle od seba. Osadenie strešných okien by malo plne vychádzať z plánu montáže. V tejto fáze je dôležité precízne napojenie všetkých prvkov konštrukcie strešných okien. Na mysli máme predovšetkým lemovanie, dôležitým je tiež tepelná izolácia a tiež fólia ako ochrana proti vode a vlhkosti. Medzi jednotlivé oceľové rámy je v praxi pomerne často vkladaná aj prídavná tepelná izolácia a jej úlohou je chrániť pred výskytom tzv. tepelných mostov či zabezpečenie ideálnych tepelných vlastností. V oblasti okien sú navyše na trhu dostupné aj tesniace pásky a tento produkt je dodávaný zo strany mnohých výrobcov. Ich zmyslom je predovšetkým uľahčiť montáž a dopomôcť tiež k jej rýchlejšej a bezpečnejšej realizácii. Klient by si ich mal následne objednať v dĺžke adekvátnej k veľkosti okna, vďaka čomu tieto pásky dokonale sadnú na okno. Výber okien je do značnej miery ovplyvňovaný aj typom domu a dnes už výrobcovia ponúkajú určité varianty pre pasívne domy, iné pre nízkoenergetické nehnuteľnosti a podobne. Všetko potrebné zistíte pri návšteve showroomu a predajca vám rozdiely v nich určite ochotne vysvetlí. Doplnkovým prvkom v prípade ich montáže je parozábrana, ktorej zmyslom je zabrániť kondenzácii. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku  https://zivotpodstrechou.sk/