Vyplnenie daňového priznania nás môže potrápiť, nechajme si poradiť!

Daňové priznanie typ A sa podáva každoročne
Vypĺňanie daňového priznania typu A svojpomocne

Začiatok roka a najviac asi mesiac marec sa mnohým ľuďom spája s podaním daňového priznania. Pre ľudí, ktorí s týmito informáciami nepracujú často to môže byť naozaj náročné vyplniť. Či už vypĺňate daňové priznanie typ A alebo daňové priznanie typ B je potrebné si nechať poradiť od skúsených ekonómov, ktorí vedia , čo všetko si treba vyplniť. V poslednej dobe sa tiež rozvinul trend darovať 2% z daní na podporu nejakej organizácií. Ako v takomto prípade postupovať?

Ako pomôcť s 2%?

Daňové priznanie typu A a 2% z dane
S daňovým priznaním typu A si nemusíte sami lámať hlavu

Ak chcete pomôcť nejakej organizácií svojimi 2 percentami, na začiatok je potrebné si uvedomiť či ste zamestnanec, fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak ste zamestnanec tak vám váš zamestnávateľ musí do určitého dátumu vystaviť ročné zúčtovanie. Následne vám ekonómka alebo vy sami si vypočítate 2% z daní, ktoré môžete poukázať danej organizácií. Následne sumu spolu vpíšete do vyhlásenia a odovzdáte napríklad vo firme, kde pracujete. Ak však nie ste zamestnanec ale fyzická osoba, musíte si daňové priznanie podať sami. Vypočítate si 2% , čo je maximálna sumu, ktorú môžete poukázať v prospech danej organizácie. Vyplníte daňové priznanie typu A v prípade, že máte príjmy len zo závislej činnosti . Následne vyplnené daňové priznanie treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade. Vyplnenie daňových priznaní nie je naozaj ľahká, či už vypĺňate daňové priznanie typu A alebo typu B, je dobré si dať poradiť alebo v dnešnej dobe je už možnosť si dať takto pripraviť daňové priznania rôznym externým firmám či účtovníkom, ktorí sú v danej problematike zbehli.

Kto pomôže s vyplnením daňového priznania?

Ak ste fyzická osoba a máte príjmy len zo závislej činnosti, budete musieť vyplniť daňové priznanie typu A.  Ak si s tým neviete poradiť sami, nájdite si externú firmu, ktorá takto daňové priznania vie spracovať. Následne je potrebné sa s nimi skontaktovať , určite v predstihu a následnej im odovzdáte všetky potrebné dokumenty, ktoré vám oni sami povedia, že budú pri spracovaní potrebovať. Pred samotným odovzdaním a spracovaním si dohodnete podmienky ako je cena či termín spracovania. Takže ak neviete ako vyplniť daňové priznanie typu A, nechajte si poradiť.